איחורים במסירת הדירה במחיר למשתכן

רכישת דירת מגורים נחשבת לעסקה המשמעותית בחייהם של מרבית אזרחי ישראל. מועד מסירתה של דירה חדשה מקבלן, כאשר היא מוכנה וראויה למגורים, הינו אחד מן הנתונים החשובים ביותר מצד רוכשי הדירות. למרבה הצער, עקב מלחמת חרבות ברזל, ישנם איחורים רבים במסירות הדירות מהקבלן.

154_Design

המלחמה השפיעה משמעותית על חוסר הוודאות אשר שרר בשוק הנדל"ן בארץ, המלחמה הובילה למחסור חמור בעובדים ואנשי מקצוע, בחומרים ובכסף, אתרי בנייה שנסגרו, כל אלה הובילו לכך שפרויקטים שכבר יצאו לדרך נתקעים בניגוד ללוח הזמנים. כל אותם הקשיים הביאו לידי לאיחור במסירת דירה עקב המלחמה, ואף לנטישת פרויקטים. בנוסף לכך, קבלנים נמצאים במצוקה תזרימית מהסיבה שקונים רבים נעלמו.

איך צריכים רוכשי דירה להתנהג בימים אלו?

חשוב להבחין בין רוכשים חדשים לבין רוכשים שכבר כרתו הסכם לקניית דירה עם קבלן. במקרה שנכרת הסכם, על הרוכשים לבדוק האם בחוזה המכר יש התייחסות למצבי מלחמה ומה ההשלכות של מצב זה על הדירה, בכלל זה עלויות נלוות, מועד המסירה ועוד. עקב אירועי ביטחון רבים במדינת ישראל, קבלנים רבים למודים מהעבר ולעיתים מכניסים מראש סעיף כזה.

במקרים של רוכשים חדשים שעדיין לא חתמו על הסכם מכר,  יש לדרוש להכניס סעיף המתייחס למצב של מלחמה וגם לכוח עליון באופן כזה שלא יהיה ניתן לדחות את מסירת החזקה או שיהיה ברור ומדויק מתי כן יהיה ניתן לדחות את המסירה, אף אם יהיה איחור במסירה צריך הסעיף להתייחס לפיצויים בגין האיחור.

בכל אופן, אם חל עיכוב במסירת הדירה מקבלן עקב המלחמה, חשוב לפעול באופן מידי כדי להגן על זכיותיהם של הזוכים בדירה בפרויקט מחיר למשתכן

האם קבלן יכול להיתלות בעילת מלחמת לצורך דחיית מועד מסירה, גם בפרויקטים של מחיר למשתכן?

הוראת סעיף 5א לחוק המכר, חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, מסדיר את הדין בנוגע לאיחור במסירת דירה חדשה מקבלן וכן למסירת דירה יד שנייה. לפי הוראות הסעיף, במידה שהקבלן לא העמיד את הדירה לרשות הקונה לאחר שלושים ימים מתום המועד הקבוע, אז הרוכש יהיה זכאי לפיצוי בגין איחור במסירה. האחריות לפצות את הרוכש היא על הקבלן וגובה הפיצוי נגזר ממשך האיחור. חשוב לציין, כי הוראות אלה חלות אף הן גם בדירות של "מחיר למשתכן".

כמו כן, לפי סעיף 5א(ג), על היזם להוכיח שהנסיבות שבגינן היה איחור בגינה אינן בשליטתו, וכן שהסיכון להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו. ברבות הפעמים יזמים עושים שימוש בסעיף המוזכר לעיל, ובסעיף כוח עליון שלרוב נמצאים בהסכמי מכר. נקבע לאורך השנים בפסיקה שמצביים קיצוניים לא מצדיקים כשלעצמם איחור. במקרה של מצב ביטחוני נוטה בית המשפט לדחות את טענות היזמים תוך קביעה כי היזם או לחילופין הקבלן לא הוכיח באופן קונקרטי איך השפיע המצב הביטחוני על הבנייה, או חוסר יכולת להראות כי אותו אירוע ביטחוני הוא זה שגרם לאיחור במסירה בפועל.

לסיום יכול להיות, כי בעקבות המלחמה קבלנים רבים יטענו לקיומו של כוח עליון, שמביא לעיכוב מותר במסירתן של הדירות. על הקונים להיערך מראש לתרחיש כזה, ולהיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה, שלא יאפשר לקבלן להתחמק ממחויבותו לפי החוק בהתאם להסכם שנחתם

לכל פניה או בקשת הבהרה בנוגע להסכמים חתומים ולהסכמים חדשים – לחצו כאן

אין כל סיבה שלא נקבל הטבות והנחות משמעותיות מספקים ונותני שירותים, ושלא ננצל את הכוח הצרכני שלנו בכדי לקנות ביחד מוצרים ושירותים במחירים שפויים יותר.
מסקר צרכני דירות מגורים שערכנו לאחרונה גילינו שרבים מרוכשי הדירות היו שמחים לקבל הטבות, שירותים ומידע שמותאם לצרכים המאפיינים את הרכישה האישית שלהם.
אנחנו פה כדי לתפור את החליפה המדויקת ביותר עבורכם!

benefits

התכנים לחברי האיגוד מתעדכנים באופן שוטף
הצטרפו אלינו בחינם והישארו מעודכנים

Union registration

תפריט נגישות